Jeg stiller op som kandidat til Europaparlamentet, fordi jeg gerne vil fortsætte med internationalt arbejde for SF. Gennem mit arbejde i KLs internationale udvalg og EU’s regionsudvalg (i 8 år) har jeg et godt kendskab til lovgivningsprocesserne i EU. EU tilbage til borgerne – mere åbenhed EU er ikke ”noget eller nogen nede i Bruxelles”. EU er os! Og det er os, der skal bruge de muligheder, det Europæiske fællesskab giver os for at forbedre hverdagen. Både Regionsudvalget og Europaparlamentet består af folkevalgte borgere. Det er her, vi kan finde sammen med andre borgere i EU, der vil den samme vej som os. Fælles ansvar for vores planet Havet, luften, fuglene og resten naturen kender ingen landegrænser. Det er vigtigt, at vi agerer mod forurening og pres fra industrien og landbrug, før det er for sent. Her er det nødvendigt at gå EU-vejen: Lige nu har jeg for eksempel sammen […]

Vision

Jeg stiller op som kandidat til Europaparlamentet, fordi jeg gerne vil fortsætte med internationalt arbejde for SF. Gennem mit arbejde i KLs internationale udvalg og EU’s regionsudvalg (i 8 år) har jeg et godt kendskab til lovgivningsprocesserne i EU.

EU tilbage til borgerne – mere åbenhed

EU er ikke ”noget eller nogen nede i Bruxelles”. EU er os! Og det er os, der skal bruge de muligheder, det Europæiske fællesskab giver os for at forbedre hverdagen. Både Regionsudvalget og Europaparlamentet består af folkevalgte borgere. Det er her, vi kan finde sammen med andre borgere i EU, der vil den samme vej som os.

Fælles ansvar for vores planet

Havet, luften, fuglene og resten naturen kender ingen landegrænser. Det er vigtigt, at vi agerer mod forurening og pres fra industrien og landbrug, før det er for sent. Her er det nødvendigt at gå EU-vejen: Lige nu har jeg for eksempel sammen med andre SFere fra Norddjurs, Samsø og Syddjurs en klagesag hos Europaparlamentets borgerklageudvalg vedrørende loven om vækst i havbrug. Den er i vores øjne i strid med EU’s miljølovgivning. Klagenævnet har taget sagen op over for Kommissionen. Det kan vise sig at blive vores bedste værn mod etablering af nye og forurenende havbrug.

Mindre Ulighed

Mindre forskel på rig og fattig og bedre muligheder for at bryde den negative sociale arv, gør Europa til et stærkt og levedygtigt sted. Der skal være lige muligheder for borgere i by og på land til job, uddannelse og bosætning. Mit mål er færre fattige i EU og at alle bidrager til samfundsøkonomien efter evne.